Praktično izobraževanje za VSŠ-programe Upravljanje podeželja in krajine, Naravovarstvo ter Hortikultura; tudi Erasmus praksa za vse tri programe