Praktično izobraževanje za VSŠ-program Upravljanje podeželja in krajine