Praktično izobraževanje za 1. in 2. letnik, program Hortikultura

Organizatorica praktičnega izobraževanja za program Hortikultura: dr. Sabina Šegula