Praktično izobraževanje za 1. in 2. letnik, program Hortikultura