obvezni predmet 2. letnika: Organizacija in poslovanje