Praktično izobraževanje za VSŠ-program Naravovarstvo