Praktično izobraževanje za VSŠ-programe Naravovarstvo.