obvezni predmet 2. letnika: Organizacija in poslovanje

obvezni predmet 2. letnika