Nekaj pomembnih informacij, aktualni razpisi ...

E-učilnica za prakso v tujini preko programa Erasmus+

Program ERASMUS+ omogoča študentom opravljanje študija ali praktičnega izobraževanja v tujini.

Programske države, kjer študent lahko opravlja praktično izobraževanje, so:

· vse države članice EU (Avstrija, Belgija, Ciper, Češka republika, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, Slovaška, Španija, Švedska, Velika Britanija, Bolgarija in Romunija),

· države članice EEA/EFTA (Islandija, Norveška, Lihtenštajn),

· Makedonija in Turčija.

Praktično izobraževanje za VSŠ-program Naravovarstvo

Praktično izobraževanje za 1. in 2. letnik, program Hortikultura


Praktično izobraževanje za VSŠ-program Upravljanje podeželja in krajine