Matematika za odrasle

Predmet Vodenje v naravi za odrasle, smer naravovarstveni tehnik.

Vsi udeleženci, ki želite opraviti predmet, morate oddati vse domače naloge, ki so objavljene na spletni učilnici. Gradivo za izpit bo sproti objavljeno (po tednih). Predviden termin za srečanje v živo je 7. 4. 2014 in še en termin (po dogovoru), ko boste izvedli praktično vodenje.